Mwongozo

Jinsi ya kucheza bao kwa njia ya baruapepe

Ukurasa huu unawahusu watu wote ambao hawajajua kwamba inawezekana kucheza Bao kwa njia ya barua na pengine hawajawahi kusikia chochote kuhusu uwezekano wa kuandika mchezo. [Baadaye soma Jinsi ya kucheza bao kwa njia ya tovuti hii]

Inayofuata ni picha ya Bao:


Tunaweza kuchora bao hili hivi:
OOOOOOOO
OOO[ ]OOOO
OOOO[ ]OOO
OOOOOOOO


Sasa "tukae" kwenye bao.
Wewe "ukae" kaskazini
Mimi "nikae" kusini
KASKAZINI=WEWE
OOOOOOOO
OOO[ ]OOOO
OOOO[ ]OOO
OOOOOOOO
KUSINI=MIMI
Kila mstari wa mashimo una jina lake.
Mistari yako ni a - b
Mistari yangu ni A - B
Hivi:
KASKAZINI=WEWE
bOOOOOOOO
aOOO[ ]OOOO
AOOOO[ ]OOO
BOOOOOOOO
KUSINI=MIMI

Hata mashimo yana majina:
KASKAZINI=WEWE
87654321
bOOOOOOOO
aOOO[ ]OOOO
AOOOO[ ]OOO
BOOOOOOOO
12345678
KUSINI=MIMI

Kwa hiyo mashimo yako ya mbele yanaitwa: a1 - a2 - a3 - a4 - a5 - a6 - a7 - a8
ambapo, mashimo yako ya nyuma yanaitwa: b1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7 - b8

Mashimo yangu ya mbele yanaitwa: A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8
na
mashimo yangu ya nyuma yanaitwa: B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8

KASKAZINI=WEWE
b8b7b6b5b4b3b2b1
a8a7a6a5a4a3a2a1
A1A2A3A4A5A6A7A8
B1B2B3B4B5B6B7B8
KUSINI=MIMI

Kwa hiyo nyumba yako inaitwa a5, ambapo yangu inaitwa A5 (Soma Kanuni za kuandika mchezo wa bao kwa maelezo zaidi).
Sasa tunaweza kuanza mchezo.
KASKAZINI=WEWE
87654321
b00000000
a022[6]0000
A0000[6]220
B00000000
12345678
KUSINI=MIMI

Naanza mimi, kwa sababu mimi ni kusini, kwa kucheza shimo A6 kuelekea kushoto, yaani ninatia kete moja kwenye shimo la sita kuanzia kushoto nikachukua kete tatu nikazitia kwenye mashimo ya tano, nne na tatu.
Utajuaje nilifanya nini?
Nitakuandikia katika barua: A6<, yaani naanza kutoka shimo la 6 la mstari A nikaelekea kushoto ('<') (Soma Kanuni za kuandika mchezo wa bao kwa maelezo zaidi).
Wewe utajua kwamba sasa hali ya bao ni hivi:
KASKAZINI=WEWE
87654321
b00000000
a022[6]0000
A0011[7]020
B00000000
12345678
KUSINI=MIMI

Wewe bila shaka utataka kuchukua kete yangu yaliyomo shimo A4, na labda utapenda kuitia kwenye shimo lako la kwanza kuanzia kulia, basi katika baruapepe utayonipelekea utaandikia: a5> (Soma Kanuni za kuandika mchezo wa bao kwa maelezo zaidi).
Hivi nitajua kwamba hali ya bao itakuwa hivi:
KASKAZINI=WEWE
87654321
b00000000
a122[7]0000
A0010[7]020
B00000000
12345678
KUSINI=MIMI

Ukitumia tovuti hii unaweza kucheza kwa urahisi zaidi kuliko kufuata mambo yanayotangulia. Soma Jinsi ya kucheza bao kwa njia ya tovuti hii

Sasa uko tayari kusoma kanuni za mashindano kwa njia ya baruapepe!

Vile vile unaweza kumtafuta mchezaji binafsi na kucheza naye kwa njia ya baruapepe.